Persondatapolitik for vores behandling af dine personoplysninger


I Birn koncernen prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nedenfor redegøres kort for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du har overdraget os i forbindelse med din ansøgning og/eller ansættelse i virksomheden.

Koncernhovedkvarteret Vald. Birn A/S er overordnet dataansvarlig for de danske selskaber, herunder Tasso A/S og Uldalls Jernstøberi A/S – hvordan kontakter du os?

Vald. Birn A/S
Frøjkvej 75
7500 Holstebro

CVR-nr.: 26681111

Tlf.: 9910 2030
Mail: mail@birn.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du har konkrete spørgsmål til hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kontakt venligst HR-afdelingen Morten Madsen på tlf. +45 3016 0115, eller via mail: mm@birn.dk.

Formål/retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger

Formål: Rekruttering, Personaleadministration og lønudbetaling.

Retsgrundlag: Dine personoplysninger indsamles og behandles iht. Databeskyttelseslovens §§ 5 og 6 – herunder særligt med reference til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine følsomme personoplysninger behandles iht. Databeskyttelseslovens § 7.

Kategorier af personoplysninger, adgang og ændringer

Almindelige personoplysninger er:
Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ansættelseskontrakt og alle bilag relateret til ansættelsen, ansættelsesvilkår herunder løn og anciennitet, fraværsdage, oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring og faglig udvikling mv., evt. foto til interne systemer. Herudover registrerer vi kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende til brug ved akut opstået sygdom eller ulykke.

Følsomme og særlige oplysninger er:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger hvis relevant, cpr.nr.

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere hos som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne. Du kan til enhver tid få oplyst specifikt hvem det drejer sig om, og præcist hvad den enkelte har adgang til. Der føres i systemet tillige log over hvem der ændrer hvad, og hvem der har tilegnet sig hvilke oplysninger.

Eksterne modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine ansættelsesoplysninger til det relevante pensionsselskab med henblik på indmeldelse.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din ansættelse, samt oplysninger som har relevans for dit løbende ansættelsesforhold. I enkelte tilfælde modtager vi supplerede oplysninger fra kommune, jobcenter mv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes senest efter 5 år efter, at din tilknytning til virksomheden er ophørt, med mindre andet fordres af anden lovgivning.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du har ligeledes ret til at få eventuelle urigtige oplysninger ajourført. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet, jævnfør ovenfor, for vores almindelige generelle sletteprocedure indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til fysisk at få udleveret dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få dem overført fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagevejledning

Såfremt du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Contact us
Call
+45 99 10 30 50
Write